Caravana Camping Pla de la Torre

Avís Legal

Associació Càmpings de Girona

Edifici FOEG.

Bonastruc de Porta, 15

17001  Girona.

NIF: G17116153

CONDICIONS D’ÚS

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa ala tractament de dades personals (RGPD), i de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que és titular del lloc web www.campingsingirona.com. D’acord amb les exigències de l’article 10 d’aquesta Llei, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, amb CIF G17116153 i domicili social al Carrer Bonastruc de Porta 15, 17001 Girona, inscrita al registre d’associacions d’empresaris amb el número 17/3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa és info@campingsingirona.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA confereix la condició d’usuari, pel que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA proporciona gran diversitat de informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat es farà extensa a:

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXCEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPGINS DE GIRONA no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es poguessin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pugui patir l’usuari.

MODIFICACIONS

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa referència als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en el dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

SERVEIS DE RESERVA PER INTERNET

Certs continguts de la pàgina web de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA contenen la possibilitat de reservar per internet.

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que per realitzar la reserva online serà redirigit a les diferents pàgines webs del càmpings.

PROTECCIÓ DE DADES

Amb la informació que se us proporciona a continuació, l’Associació de Càmpings de Girona vol tenir-vos al corrent de la política de privacitat que aplica pel que fa a les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: l’Associació de Càmpings de Girona compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades que es troben sota la nostra responsabilitat es tracten d’acords amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: respecte a les dades que ens faciliteu, s’adoptaran les mesures de seguretat adients, tant tècniques com organitzatives, per tal de garantir-ne la confidencialitat.

Finalitats de les dades: en el lloc campingsingirona.com hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal, i la informació que ens faciliten les persones interessades la tractem amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

1. Formulari de contacte: Sol·licitem les dades personals següents per respondre als requeriments dels usuaris dels webs del l’Associació de Càmpings de Girona: nom i cognoms, telèfon i adreça electrònica. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per donar curs a les vostres sol·licituds i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugueu tenir amb relació a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través d’aquest, el tractament de les vostres dades personals o qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com altres consultes que pugueu tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.

2. Formulari de subscripció a Newsletter i descàrrega d’arxius: En aquest cas, sol·licitem les dades personals següents per gestionar la llista de subscripcions: adreça electrònica.

Hi ha altres finalitats per a les quals tractem les vostres dades personals:

1. Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

2. Per millorar i donar suport als serveis que ofereix aquest web.

Temps de retenció de les dades personals: Les dades personals proporcionades es conservaran:

▪ Mentre es mantingui la subscripció a les nostres activitats.

▪ Mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Com podeu exercir els vostres drets: Podeu transmetre una comunicació escrita al responsable de Protecció de Dades, sigui al domicili social de l’Associació de Càmpings de Girona o a l’adreça electrònica info@campingsingirona.com, adjuntant en tots dos casos una fotocòpia del vostre DNI o un altre document d’identificació similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

1. Dret de sol·licitar l’accés a les dades personals.

2. Dret de sol·licitar-ne la rectificació (en cas que siguin incorrectes).

3. Dret de sol·licitar la limitació del seu tractament (en aquest cas, l’Associació de Càmpings de Girona només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions).

4. Dret a retirar el consentiment si heu atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

5. Dret de reclamar davant l’autoritat de control: si considereu que hi ha un problema amb la manera com l’Associació de Càmpings de Girona maneja les vostres dades, podeu adreçar les vostres reclamacions al responsable de Protecció de Dades de l’Associació de Càmpings de Girona (esmentat anteriorment) o a l’autoritat de protecció de dades que escaigui, essent l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades la indicada en el cas de Catalunya.

6. Dret d’oposar-vos al tractament: l’Associació de Càmpings de Girona deixarà de tractar les dades de manera que indiqueu, llevat que calgui continuar tractant-les per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

7. Dret a l’esborrament de les dades: llevat d’imperatiu legal, les vostres dades s’esborraran quan ens ho sol·liciteu.

Abans de facilitar-nos dades personals d’un tercer, caldrà que hàgiu informat aquest tercer i que li hàgiu sol·licitat el consentiment respecte als punts exposats aquí.

En facilitar-nos les vostres dades entenem que ens autoritzeu expressament a fer-ne el tractament en els termes descrits prèviament.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA per si mateixa o com a concessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, sofware o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, podent aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURIDISCCIÓ

ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es reserva, a si mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPGINS DE GIRONA te el seu domicili a GIRONA, Espanya.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

De conformitat amb el establert a la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Servies de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGNS DE GIRONA informa als seus usuaris, que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Youtube, Slideshare i Instagram, amb la finalitat principal de publicar els seus productes i serveis.

Dades de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA:

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, mostrant així interès per la informació que es publiciti a la xarxa. A l’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA te accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que vostè disposa i que poden ser exercits davant l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA realitzarà les següents accions:

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que el deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per fer-ho haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

PUBLICACIONS

L’usuari, una vegada s’hagi unit a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, podrà publicar en aquesta última comentaris comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altres tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos i disposar dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust o el decor, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la Llei. En aquests casos, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMIPINGS DE GIRONA es reserva el dret a retirar de forma immediata el contingut, podent sol·licitar un bloqueig permanent de l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, fet pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, però sí que romandran a la xarxa social.

CONSCURSOS I PROMOCIONS

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es reserva el dret a realitzar els concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari que s’hagi unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per portar-ho a terme la plata forma de la xarxa social, seran publicades en aquesta mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap forma, cap de les nostres promocions, si està associada a cap d’elles.

PUBLICITAT

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA utilitzarà la xarxa social per fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA amb la finalitat de que ells també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:

X

Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies pròpies i de tercers d’anàlisis per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com per l’anàlisi de la seva navegació. Si continua navegant, suposa l’acceptació de la instal·lació d’aquestes. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, tot i que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.