Objecte i acceptació 

El present avís legal regula l’ús de la pàgina web www.campingsingirona.com, que és titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA.

La navegació i la utilització dels serveis del portal, atribueix la condició de l’usuari del mateix i suposa l’acceptació plena i sense reserves de cap tipus de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents disposicions, mitjançant la seva publicació al Portal amb la finalitat que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. 

L’usuari està obligat a fer un ús correcte de La Pàgina Web de conformitat amb la llei, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present Avís Legal i respondrà davant del propietari de La Pàgina Web o davant de tercers pels danys o prejudicis que puguin sorgir com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. 

Identificació i comunicacions

El propietari de La Pàgina Web en compliment de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que:

La seva denominació social és: ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA

El seu nom comercial és: CÀMPINGS DE GIRONA

El seu CIF és:  G17116153

El seu domicili social es troba a: C/ Bonastruc de Porta 15, 17001 Girona 

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que es detallen a continuació:

Telèfon: 972215534

 Correu electrònic: info@campingsingirona.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el propietari de La Pàgina Web es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es portin a terme a través del correu postal o qualsevol altre mitjà detallat anteriorment. 

Condicions d’accés i ús 

La Pàgina Web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, el propietari de La Pàgina Web pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva pàgina web al previ emplenament del corresponent formulari, prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves del present Avís Legal i de la Política de Privacitat. 

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al propietari de La Pàgina Web i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que dugui a terme. 

Si l’usuari no estigués d’acord amb les condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà del mateix. 

L’usuari es compromet a fer un ús diligent, correcte i lícit dels continguts i serveis del Portal i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

a) Difusió de continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones costums o a l’ordre públic. 

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, danyar, interrompre o generar errors o danys en els sistemes físics i lògics del propietari de La Pàgina Web o de tercers, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a La Pàgina Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el propietari de La Pàgina Web presta els seus serveis. 

c) La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el disposat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del propietari de La Pàgina Web o de tercers. 

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer. 

f) Queda prohibit, qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, modificació, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial dels continguts de La Pàgina Web que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació o resulti legalment permès. 

g) La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per l’enviament de correu massiu no autoritzat. 

h) L’usuari haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el propietari de La Pàgina Web o incloure continguts il·lícits contraris als bons usos i l’odre. 

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas, l’existència de relacions entre el propietari de La Pàgina Web i el propietari de la pàgina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del propietari de La Pàgina Web dels seus continguts i serveis. Aquells que vulguin establir un hiperenllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al propietari de La Pàgina Web. En qualsevol cas, l’hiperenllaç tan sols permetrà l’accés a la homepage o pàgina d’inici de La Pàgina Web. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s’estableixin mitjançant vincles al Portal ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en els que aquestes pàgines poguessin incórrer.  

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software o qualsevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGNS DE GIRONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA.  

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es poguessin derivar de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos al incloure’ls al Portal. 

En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els citats continguts sense la prèvia autorització expressa del propietari de La Pàgina Web o dels titulars corresponents. 

Exclusió de garanties i responsabilitat

El propietari de La Pàgina Web exclou, fins a on li permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats de: 

a) La impossibilitat d’accés a La Pàgina Web.

b) La falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts als que s’hagi accedit a través de La Pàgina Web, així com la existència en els mateixos de vicis i defectes. 

c) La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l’usuari. 

d) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els uso del tràfic i el present Avís Legal, com a resultat de l’ús incorrecte del lloc Web. En particular i a mode d’exemple, el propietari de La Pàgina Web no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa sobre competència deslleial i publicitat il·lícita. 

e) L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no és responsable de l’establiment d’hipervincles per part de tercers. Declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel seu webmaster. La funció dels enllaços que apareixen a La Pàgina Web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts que podrien ampliar els continguts oferts. El propietari de La Pàgina Web no garanteix ni és responsable del funcionament o de l’accés als llocs enllaçats, ni suggereix, invita o recomana la visita dels mateixos, pel que tampoc serà responsable dels resultats obtinguts. 

Publicacions

La informació aquí publicada s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal i no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que han d’estar formalment publicats als butlletins oficials de les Administracions Públiques i que són l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.