L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa a l’usuari que algunes de les imatges que apareixen a la seva pàgina web poden ser objecte d’identificació per part de les persones fotografiades.

En aquest sentit, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA vol deixar clar que la publicació d’aquestes imatges s’ha fet de forma legítima, comptant en alguns casos amb el consentiment previ de l’interessat/da, per cessiò dels propietaris de les mateixes o emmarcades dins d’un context de caràcter públic sense que l’imatge de la persona determinada apareixi com a objectiu principal, sino com merament accessoria i aleatoria, no afectanant per tant a la seva intimitat. 

No obstant això, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA l’informa que es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats en aquest portal/blog i no desitja apareixer, demanem que ens ho comuniqui a través de l’adreça de correu electrònic habiliada per aquest efecte: info@campingsingirona.com, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l’apartat de la pàgina web a on es troba l’imatge o vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitut l’haurà de realitzar el pare, la mare o el tutor legal. 

Així mateix, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGS DE GIRONA com Responsable de Tractament, l’informa que d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 3/2018 i el RGPD 2016/679, les imatges formen part del seu sistema de tractament, amb finalitats de màrqueting digital i que romandran emmagatzemades sota les mesures de seguretat i tècniques adequades. 

Les imatges seran conservades pel termini de temps exclusiu per donar compliment a la finalitat per la que es van recollir i mentre no prescriguin els drets que els usuaris poden exercir contra el Responsable. 

En cap cas, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGNS DE GIRONA cedirà les imatges a tercres aliens, excepte per imperatiu legal.