L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA és conscient de la importància que suposa pels nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l’ús que fem de la informació que ens proporcionen. 

La relació amb els nostres usuaris es basa en la honestedat, el rigor i la transparència per construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. 

Quan necessitem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades proporcionades mitjançant els formularis del Portal seran incorporades al sistema d’informació del que és responsable l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA.  

La legitimació pel tractament de les seves dades es basa en el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’usuari, en tant que l’informem posant a la seva disposició no només la present política de privacitat, perquè desprès de llegir-la i en el cas d’estar conforme, accepti marcant la casella disposada a l’efecte del tractament en qüestió, si no amb la inclusió d’una primera capa informativa al propi formulari. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA tractarà les dades confidencialment i amb l’única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. 

 L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA tractarà les dades personals de l’usuari recollides a través de La Pàgina Web, amb les següents finalitats: 

1. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a La Pàgina Web. 

2. Enviar butlletins informatius (newsletters), així com comunicacions comercials i/o de publicitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA. 

3. Permetre el funcionament de la nostra website a través de cookies tècniques i funcionals tal i com es detalla a la nostra política de cookies. 

Els camps d’aquests registres son d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades o ens les facilita de forma errònia o incomplerta. 

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA. 

Les dades que ens proporcioni, no es comunicaran a tercers aliens a l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA sense la seva aprovació expressa, llevat d’obligació legal. 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i l’usuari no hagi sol·licitat la seva supressió i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats legals. 

L’usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat i exercitar els seus drets de accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al domicili social de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA situat al C/ Bonastruc de Porta 15, 17001 Girona o enviant un correu electrònic a info@campingsinigirona.com identificant degudament i indicant de forma visible el dret concret que s’exerceix. 

En aplicació de la LSSI, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En conseqüència, a cada formulari de La Pàgina Web, l’usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre butlletins, amb independència de la informació puntualment sol·licitada. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme a la Llei Orgànica 03/2018 i demés normativa aplicable. Tanmateix, no assumeix cap responsabilitat per danys o perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. 

L’ús de les cookies a través del portal es regirà per l’establert a la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal. 

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir en la nostra política de privacitat serà comunicat en aquesta pàgina. D’aquesta forma, podrà comprovar regularment les actualitzacions o canvis a la nostra política de privacitat.  

En el cas de divergències amb l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA en relació amb el tractament de les seves dades, pot interposar reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos a la seva seu electrònica (www.aepd.es).

S’aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin a aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableix el RGPD 2016/679, la LOPDGDD 3/2018 i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa als usuaris, que te creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Linkedin amb la finalitat principal de publicar els seus productes i serveis. 

L’usuari que lliurement ha mostrat el seu interès unint-se a la pàgina creada per l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, ens està legitimant al tractament d’aquelles dades personals que tinguin projecció pública en el seu perfil, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. En cap cas l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA les incorporarà a cap base de dades. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA podrà publicar en el perfil de l’usuari tota aquella informació ja publicada a la pàgina de l’Associació; enviar-li missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social, així com publicar al perfil de l’usuari les actualitzacions de l’estat de la pàgina de l’Associació. 

En tot cas, com a usuari, en qualsevol moment pot accedir a les polítiques de privacitat de al pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil segons les seves preferències de privacitat. 

Per la seva part, l’usuari unit a la pàgina de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA, podrà publicar en aquesta, comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. En tots els casos, l’usuari ha de ser el titular dels mateixos, tenir els drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. 

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o transgredeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la Llei. En aquests casos, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGNS DE GIRONA es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, poden sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. 

EXERCICI DELS DRETS 

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició, que com usuari pot exercitar, cal que tingui en compte els següents matisos: 

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA només podrà rectificar aquella informació que es trobi sota el seu control, per exemple eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. En molts casos, aquest dret l’haurà d’exercir davant de la pròpia xarxa social. 

En quant als drets de cancel·lació, limitació i oposició, només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPIGNS DE GIRONA, per exemple, deixar d’estar unit al perfil. Per la resta de casos, s’haurà de dirigir a la pròpia xarxa social. 

En quant al dret d’accés, vindrà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris. 

publicació imATgeS

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA l’informa que les imatges que puguin publicar-se a la pàgina de la seva Xarxa Social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de l’Associació però si romandran a la Xarxa Social.

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa a l’usuari que algunes de les imatges que apareixen a la seva Xarxa Social poden ser objecte d’identificació per part dels fotografiats. 

Si es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats en aquesta xarxa social i no hi desitja aparèixer, preguem ens ho comuniqui a través de l’adreça de correu electrònic habilitada a l’efecte: info@campingsingirona.com, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l’apartat de la pàgina a on es troba la imatge o vídeo en el que apareix. 

CONCURSOS I PROMOCIONS

L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es reserva el dret de celebrar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de participació quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa i sempre donant compliment al que estableix la SSI-CE i qualsevol altra forma que sigui d’aplicació. 

La Xarxa Social no proporciona, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles. 

PROSPECCIÓ COMERCIAL

l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA utilitzarà la Xarxa Social per publicar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE. 

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris de la pàgina de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.